31/05/2009 22:45

About hard training

English -> The first squad of professional soldiers was very interesting for everybody. Lithuanian army resigns conscripts ang goes to the professional troops only. So in this situation was very interesting who are they? What we can hope from them? How they look like?

I spent almost two days and nights with them. The first I spent one day and one night in the beginning of hard training in Gaiziunai military ground. And after that I spent one night in the end of training.

The first they looked like kinder garden pupil in the forest. In the end of training the situation was different. They were real soldiers.

There were seven woman and fourteen men in the hard training it continues twelve weeks. The youngest soldier was 19, the eldest - 33.

If you are interesting more about this squad you can read here (Lithuanian only). Another way, you can see my pictures from this training. They are here.

Sunkios pratybos

Lietuviškai -> Pirmasis eilinių profesionalų būrys sukėlė didelį susidomėjimą. Kariuomenei atsisakant šauktinių ir pereinant prie profesionalios kariuomenės, visiems buvo įdomu, kaip jie atrodo? Kas jie tokie? Ko iš jų tikėtis?

Praleidau su šiuo būriu beveik dvi paras Gaižiūnų poligone. Vieną parą - jiems pradedant aktyvųjų pasiruošimą tikrai tarnybai kariuomenėje, ir beveik parą - jiems baigiant pratybas.

Iš pradžių jie atrodė tarsi vaikų darželio auklėtiniai, išvesti į mišką pasivaikščioti. Pratyboms baigiantis, jie visi jau kėlė pasitikėjimą.

Septynios moterys ir keturiolika vyrų, savo gyvenimą nusprendę susieti su karine tarnyba, dvylika savaičių buvo ruošiami Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje. Penkias savaites kariai gilinosi į teorinius dalykus, rikiuotės subtilumus. Septynios pasiruošimo savaitės buvo skirtos lauko pratyboms.

Jauniausiam pirmojo profesionalų būrio kariui yra 19 metų. Vyriausiam - 33 metai. Beveik visi pirmojo būrio kariai vienaip ar kitaip susiję su kariuomene, jų artimieji buvo ar yra kariškiai.

Bazinis būrio paruošimas truko ilgiau, nei trunka šauktinių paruošimas tarnybai daliniuose, būriui keliamos užduotys buvo sudėtingesnės, reikalavimai didesni.

Per dvylika paruošimo savaičių keli būrio nariai nusprendė, kad karinė tarnyba - ne jiems. Du kariai perkelti į antrąjį būrį, nes dėl ligų praleido nemažai lauko pratybų, neišklausė privalomų paskaitų.

Smulkiau apie būrį ir pasiruošimą tarnybai, jei įdomu, žinoma, galite rasti čia. Arba peržiūrėti nuotraukas, kurios yra čia.

—————

Back