20/05/2009 18:16

About "Night Shooting Training"

English -> This time I want tell you about photogallery "Night Shooting Training".

I took this pictures in training of 7th Province Reconstruction Team (PRT-7) before the mission in Afghanistan. It was in spring 2008.

One of this pictures, it calls "Kulkosvaidininkas" ("Machine-gunner"), won the special prize of Commander of Lithuanian army in the competition for memory of legendary photographer Tadas Dambrauskas.

It was a great honour of me.

The same picture passed selection to the tradicional Lithuanian press photo 2009 contest. As usually, for this competition the photographers propose tens of thousands pics all around Lithuania.

So, it is a great honour for me the picture will take place in this contest.

Apie "Naktinio šaudymo pratybas"

Lietuviškai -> Šį kartą nusprendžiau šiek tiek papasakoti apie galeriją "Naktinio šaudymo pratybos".

Šios naktinio šaudymo pratybos buvo surengtos 2008 m. pavasarį, septintajai Provincijos atkūrimo grupei (PAG-7) ruošiantis misijai Afganistane.

Pratybos buvo pakankamai įspūdingos. Iš vienos pusės, buvo įdomu jas stabėti ir fotografuoti. Iš kitos pusės, rezultatas, kuris matomas nuotraukose, šių pratybų neleidžia pamiršti iki šiol.

Nuotrauka "Kulkosvaidininkas", kartu su pora kitų nuotraukų, 2008 metais Krašto apsaugos ministerijos organizuojamame tradiciniame Tado Dambrausko fotografijų konkurse man atnešė specialų Lietuvos kariuomenės vado prizą. Tai buvo didelė garbė.

Ta pati nuotrauką praėjo ir atranką į 2009 metais organizuojamą kasmetinį Lietuvos spaudos fotografų konkursą, kuriam paprastai pateikiama dešimtys tūkstančių nuotraukų iš visų šalies kampelių.

Tai, kad nuotrauka pateko ir šį konkursą, irgi laikau didele garbe.

—————

Back