12/05/2009 14:28

Apie tai, kaip šiame puslapyje atsirado "Irakas 2008 pavasaris"

Lietuviškai -> Šį kartą nusprendžiau šiek tiek daugiau papasakoti, kaip mano fotogalerijoje atsirado skiltis "Irakas 2008 pavasaris".

Į Iraką aplankyti neramioje šalyje tarnaujančių mūsų šalies karių skridau lydėdamas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos delegaciją. Kartu skrido ir dainininkas Aleksandras Makejevas, kuris turėjo koncertuoti Lietuvos kariams.

Skrydis, kaip ir visi kiti skrydžiai kariniu transporto lėktuvu "Spartan", buvo ilgas ir nelengvas. Po kelių valandų skrydžio, trumpam nusileidome Turkijoje. Netoli Ankaros pasipildę degalų vėl pakilome į orą. Dar kelios valandos skrydžio ir mes jau leidžiamės greta Al Kuto miesto esančioje amerikiečių karinėje bazėje "Delta". Al Kutas Įsikūręs apie 180 km į pietryčius nuo Bagdado.

Bazė įkurta buvusioje Sadamo Huseino kariuomenės bazėje. Lietuviai įsikūrę nedideliame pastatėlyje greta sraigtasparnių nusileidimo aikštelės.

Nors "Delta" laikoma amerikiečių baze, čia tarnavo ir daugybė kitų šalių kariškių. Be lietuvių, bazėje galima buvo sutikti Salvadoro karių, lenkų sraigtasparnių lakūnų, Irako vyriausybinių specialiųjų pajėgų karių...

Tačiau didžiausią karių kontingentą bazėje sudarė Gruzijos kariai. Jų čia buvo apie du tūkstančius. Vėliau, per Gruzijos ir Rusijos karą 2008 rudenį būtent iš šios bazės gruzinai amerikiečių lėktuvais buvo permesti į Rusijos agresiją patyrusią Gruziją.

Išskrendant iš Lietuvos, Vilniuje prisnigo iki kelių. Nusileidus Irake pasitiko 33 laipsnių pavėsyje šiluma. Nenuostabu, kad laisvą valandėlę kariai išnaudoja ir deginimuisi ant savo pastato stogo.

Irakas - tai šalis dykumoje. Smėlys čia visur - ant žemės ir ore.

Sąlyginę ramybę jau pirmą vakarą sudrumstė iš Al Kuto pasigirdę šūviai. Vos už poros kilometrų esančiame mieste įnirtingas susišaudymas tęsėsi kelias valandas.

Dar "linksmiau" pasidarė Aleksandrui Makejevui pradėjus koncertą. Kažkur netoliese vienas po kito pasigirdo keli duslūs sprogimai. Pasak karių, tai bazės teritorijoje sprogo teroristų iš miesto paleistos nevaldomos raketos. Jos sprogo toli nuo lietuvių stovyklos, tad dėl apšaudymo niekas per daug ir nesusijaudino.

Karių būrys, kurio aplankyti skridau, buvo paskutinis, Lietuvos išsiųstas į Iraką. Man grįžus į Lietuvą, po kelių mėnesių namo grįžo ir šis būrys. Kariaujančioje šalyje dar kuriam laikui liko keli karininkai, tarnavę po visą Iraką išmėtytuose štabuose.

O šiame puslapyje esančiose nuotraukose aš tik noriu mūsų karius ir sąlygas, kuriomis jie tarnavo.


View Amerikiečių karinė bazė "Delta" in a larger map

Why "Iraq 2008 spring" appeared on this website

English -> This time I decided to tell you, why "Iraq 2008 spring" appeared on this website.

I traveled to Iraq to visit Lithuanian soldiers. I traveled with official delegation of Lithuanian Ministry of Defence. Together went a Lithuanian singer Aleksandras Makejevas. The intention of him was to sing for soldiers.

The flight was not very easy and long. As always. After number of hours "Spartan", the plane of Lithuanian air force, landed near Ankara, Turkey, for fuel. After three hours the plane has landed in Al Kut, at US military basis "Delta".

Al Kut locate about 180 km south-east from Baghdad. Basis "Delta" was established in the former Iraq military air basis. The building of Lithuanian soldiers was near heliport.

Although "Delta" was US military basis, here served many soldiers all over the world - Lithuania, Poland, Kazakhstan, El Salvador, Iraqi governmental special forces.

The biggest contingent was from Georgia - about two thousand. During Russian invasion to Georgia in 2008 autumn all Georgian soldiers by US planes were redeployed from basis to Tbilisi.

There was hard snow when I leave Lithuania. About 33 Celsius welcome me in Iraq. This is the country in desert. A sand is here anywhere.

The same evening I came to "Delta" hard shooting was heard in Al Kut. It continued two or three hours.

It was much more "funny" when Aleksandras Makejevas sang. Two muted explosions were heard in Al Kut side. One soldier told me that were rockets of terrorists from the city.

Lithuanian force I visited was the last squad in Iraq from my country. In three or four months all the troops came back home. In Iraq for some months remained number of officiers.

In this website I want to show our soldiers in Iraq, their conditions of service.

—————

Back